Záhradné domčeky a základová doska

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=“Základová doska“ font_container=“tag:h1|text_align:left“ use_theme_fonts=“yes“][vc_custom_heading text=“Príprava základovej dosky pre osadenie záhradného domčeka.“ use_theme_fonts=“yes“ skin=“secondary“][vc_column_text]Záhradné domčeky a základová doska. Domček musí stáť na rovnej a pevnej ploche. Ideálna na tento účel je betónová doska s oceľovou výstužou o priemere 6 mm (Kari rohož). Môže byť použitá aj zámková dlažba , prípadne betónová dlažba (50x50x6cm).[/vc_column_text][vc_custom_heading text=“Betónová doska pod záhradný domček: “ use_theme_fonts=“yes“ skin=“secondary“][vc_column_text]Na vytýčené miesto je potrebné vyhĺbiť jamu o hĺbke cca 20 cm. Jamu následne vyplňte kamenivom frakcie 16-32 mm do výšky cca 15-20 cm. Kamenivo bude tvoriť základ pre betónovú dosku. Kameň zhutnite vibračným zariadením. Vznikne Vám stabilné podložie.

Následne vybetónujte dosku s oceľovou výstužou. Doska by mala byť vo výške min. 10cm nad terénom. V prípade, že je domček vo svahu doporučujeme vyššie osadenie dosky , čím sa domček uchráni pred vodou stekajúcou po svahu.

Základová doska musí byť vytýčená tak aby bola na každej strane väčšia o 20 cm. Drevené zárezy záhradnej chatky totiž presahujú pôdorys domčeku o 10 cm v každom rohu.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=“Zámková dlažba pri domčekoch do cca 10 m2: “ use_theme_fonts=“yes“][vc_column_text]Podobne ako na betónovú dosku i tu je potrebné vyhĺbiť jamu o hĺbke 15-20 cm. Podľa vytýčenia domčeku je v jame potrebné vyhĺbiť ryhu pod sadové obrubníky cca 10 cm. Do ryhy nasypte kamenivo do výšky cca 5cm a do suchého betónu osaďte obrubníky do výšky 10 cm nad terén.

Po vytvrdnutí betónu plochu medzi obrubníkmi vyplňte kamenivom priemeru 16-32 mm do výšky cca 8cm (pri 6cm hrubej dlažbe) pod vrchnú hranu obrubníku. Kamenivo u vibrujte vibračným zariadením. Rozdiel medzi kamenivom a vrchom sadových obrubníkov je závislý od hrúbky dlažby. Podsypte 2 cm šutoliny a uložte dlažbu. Hrúbka dlažby min. 6cm. Po uložení dlažbu vyšpárujte suchým pieskom a u vibrujte do roviny.

Základová doska musí byť opäť vytýčená tak aby bola na každej strane väčšia o 20 cm. Drevené zárezy totiž presahujú pôdorys domčeku o 10 cm v každom rohu. Namiesto zámkovej dlažby je možné použiť aj dlažbu betónovú 50x50x6cm.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=“Realizácia na zemné skrutky (vruty).“ use_theme_fonts=“yes“ skin=“secondary“][vc_column_text]

Realizáciu prevádzajú priamo naši pracovníkmi počas vrámci montáže. Je dôležité správne skonštruovať rošt (konštrukciu základovej dosky).

Bližšie informácie Vám podáme na základe konkrétnej požiadavky s ohľadom na terén či iné špecifiká.        

[/vc_column_text][vc_column_text]Záhradné domčeky a zákaldová doska : Produkty [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]